Kiedy zgłosić się do psychiatry?

  • gdy odczuwasz długotrwały smutek, przygnębienie, zobojętnienie, rozdrażnienie
  • gdy odczuwasz przewlekłe zmęczenie, brak sił, chęci do działania
  • gdy przeżywasz lęk,napięcie, niepokój o znacznym nasileniu
  • gdy skarżysz się na bezsenność
  • gdy masz poczucie, że nie radzisz sobie z bieżącymi trudnościami
  • gdy odczuwasz różne, niespecyficzne dolegliwości somatyczne, a diagnostyka internistyczna/ neurologiczna nie wyjaśnia podłoża objawów
  • gdy pojawiają się objawy z kręgu objawów psychotycznych
  • gdy pojawiają się zaburzenia pamięci istotnie pogarszające dotychczasowe funkcjonowanie